Babylon

Dokumentární cyklus o životě národnostních menšin, cizinců žijících v ČR a Čechů žijících v zahraničí. Magazín se na obrazovkách České televize objevuje pravidelně týden co týden od roku 2004, aktuálně každou sobotu po poledni na Dvojce. Hlavním kritériem při výběru osobností, jejichž životní příběh pořad Babylon zachytí, není jen skutečnost, že někoho osud zavál do jiné země. Jde o vlastní přístup a postoj daného člověka ke svému životu. Když se někdo, kdo nic nemá nebo všechno ztratil (přinejmenším přišel o své přirozené kulturní prostředí a jazyk), postaví znovu na nohy. Když na společnosti, resp. nové zemi jen neparazituje, ale když ji sám obohacuje svými schopnostmi, talentem nebo zodpovědností.

Miroslav Čapek se tvorbou multikulturních pořadů zabývá od roku 1999. Nejprve pro pořady Velký vůz, Kosmopolis a nyní Babylon. Posledních několik let točí především Čechy žijící v cizině (Řecko, Španělsko, Itálie, Německo,  Švýcarsko, ale i Švédsko apod.)